Co możemy dla Ciebie opisać?

Pomiar napięcia zmiennego (sinus) na zewnętrznym ADC

Jest już opis używania ADC w mikrokontrolerze ATmega, a może by to rozszerzyć o opis używania zewnętrznych ADC, opis pomiaru z dużą dokładnością np. dla sinusa do 5V i pomiarem do 100Hz

60 głosów
głos
Zaloguj się
Sprawdź!
(poczekaj ...)
reset
lub zaloguj się za pomocą
  • facebook
  • google
Zalogowano się jako (Wyloguj się)
Masz jeszcze ! (?) (Myślenie…)
Pomysł został opublikowany przez: Dawid  ·   ·  Administrator →

0 komentarzy

Zaloguj się
Sprawdź!
(poczekaj ...)
reset
lub zaloguj się za pomocą
  • facebook
  • google
Zalogowano się jako (Wyloguj się)
Przesyłanie ...

Zgłoszenia i baza wiedzy